Job hos Mastiff A/S

Du er velkommen til at sende os din ansøgning til job@mastifftv.dk

Hvis du sender os en ansøgning behandler vi selvfølgelig de persondataoplysninger, du har sendt til os i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og databeskyttelsesloven.

Det betyder bl.a., at du har ret til følgende oplysninger:

1) Mastiff A/S, CVR. nr. 16932698 er dataansvarlig.

2) Formålet med Mastiff A/S’s behandling af de personoplysninger, du evt. sender til os, er at vurdere, om vi skal besætte en stilling hos Mastiff A/S. Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3) Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Mastiff A/S ifm. evt. rekruttering.  Det vil kun være de personer hos Mastiff A/S, der er direkte involveret i rekruttering, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

4) Vi sletter dine oplysninger senest 12 måneder efter vi har modtaget din ansøgning.

5) Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan på et hvert tidspunkt få rettet eller fjernet de fremsendte oplysninger. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte Mastiff A/S på job@mastifftv.dk

6) Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk