Børnenes hemmelige verden

Børn i alderen fire-fem år er et sted i livet, hvor udviklingen går kolossalt stærkt. Begrebsverdenen udvides, ordforrådet forøges dramatisk, venskaber opstår og sociale kompetencer skal tillæres og afprøves i praksis. Programmerne følger ti fire-fem-årige børns dagligdag i en børnehave gennem ti dage. Anført af en børnepsykologer følger et kamerahold børnene i gruppen og observerer dem finde hver deres plads i en ny, fælles dagligdag og interagere med hinanden ud fra hver deres ståsted og erfaringsgrundlag. Scenen er børnehaven - en hverdag børnene kender i forvejen - med to dygtige pædagoger til at vejlede, aktivere og inspirere. Alt er med andre ord, som det plejer, men vi er fluen på væggen, når venskaber knyttes, lege leges, konflikter udspiller sig. Og vi kommer så tæt på børnene, at vi får det indblik i deres indre liv, som voksne ellers aldrig får. De to psykologer vil gennem interviews sætte børnenes handlinger og reaktioner ind i en større sammenhæng, der gør os klogere på, hvordan et børneliv, ikke mindst et børneliv i en gruppe, kan være. Hvor fuld og travl en hverdag børn i børnehaven har. Og børnenes hemmelige liv vil give os et billede på og en større forståelse af, hvorfor vi voksne opfører os, som vi gør.